Obec Černík
Černík

Aktuality z obce

Zobrazeno 31-60 z 179

Zoznam hrobov bez nájomnej zmluvy

Dátum: 23. 9. 2020

Zoznam hrobov bez nájomnej zmluvy

Oznam

Dátum: 7. 9. 2020

Lístky na smetné nádoby zakúpené v roku 2020, sú v platnosti len do konca roka, teda do 31.12.2020. Nie je ich možné uplatniť budúci rok.

Zberný dvor

Dátum: 3. 9. 2020

Zberný dvor bude otvorený každú stredu od 15:00 - 17:30 a v sobotu od 9:00 do 12:00.
Zoznam komodít, ktoré možno odovzdať na zberný dvor je uvedený v priloženom zozname.

Prevádzkový poriadok Zberného dvora v Černíku

Dátum: 28. 8. 2020

Prevádzkový poriadok Zberného dvora v Černíku

Výzvy na odborných hodnotiteľov v rámci MAS CEDRON - NITRAVA

Dátum: 24. 8. 2020

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA zverejnila na svojom webovom sídle: www.cedronnitrava.sk výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenia 7.2 a 7.5. Bližšie informácie nájdete na: https://www.cedronnitrava.sk/leader-prv.html.

Pes

Oznam

Dátum: 10. 7. 2020

Po našej obci sa zvýšil výskyt voľne sa pohybujúcich psov, preto žiadame občanov aby si svojich psov riadne zabezpečili a zamedzili ich voľnému pohybu z toho dôvodu, aby nedošlo k napadnutiu osôb práve takto voľne sa pohybujúcimi psami. Voľne pohybujúci psi sú vnímaní ako hrozba a môžu byť odchytení privolanými pracovníkmi zvieracích útulkov.

Oznam pre návštevníkov cintorína 1

Oznam pre návštevníkov cintorína

Dátum: 10. 7. 2020

Prosíme občanov, aby do pristavených kontajnerov vhadzovali odpad z cintorína riadne vyseparovaný. Do kontajnera označeného zelenou tabuľou BIO ODPAD – živé kvety, sa vhadzujú len rastlinné zvyšky kvetov bez polystyrénového podkladu. Do kontajnera označeného žltou tabuľou Umelo-hmotný ODPAD sa vhadzujú umelé kvety, umelé vence, umelé kahany.
Do kontajnerov na cintoríne patrí len odpad z cintorína, v žiadnom prípade do týchto kontajnerov nepatrí odpad z domácností alebo stavebný odpad, ktorý sa v kontajneroch častokrát objavuje. Sklené kahany očistené od umelohmotných súčastí je možné vhadzovať do zelenej kuka nádoby, ktorá je pristavená vedľa týchto kontajnerov. Správnym separovaním nám veľmi pomôžete v likvidácii tohto odpadu z nášho cintorína a zlepšíte hospodárenie s odpadom.
Za dodržiavanie týchto opatrení Vám vopred ďakujeme.


výsadba 1

Kvetinová výsadba pred obecným úradom

Dátum: 9. 7. 2020

V uplynulých dňoch sa realizovala výsadba pred obecným úradom. Ako sa nám podarila môžete zhodnotiť sami.

Štiepané drevo

Dátum: 30. 6. 2020

Ponuka štiepaného dreva

Oznam

Dátum: 24. 6. 2020

Oznamujeme, že obecný fekál je momentálne mimo prevádzky a dočasne ho zastupujú fekalisti z Mojzesova, tel. č. 0905 806 709 alebo z Radavy, tel. č. 0918 568 586.

Biologický odpad

Dátum: 16. 6. 2020

Až do odvolania platí zákaz vyvážania biologického odpadu do areálu oproti bývalého družstva.

Aktualizácia výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Dátum: 10. 6. 2020

Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA vydala aktualizáciu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu podnikania a inovácii

#

Úprava okolia posilňovne

Dátum: 1. 6. 2020

Cez víkend sa konala akcia na úpravu okolia posilňovne. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

Oznam spoločnosti Arriva

Dátum: 29. 5. 2020

Oznamujeme, že odo dňa 1.6.2020 bude prímestská autobusová doprava premávať ako počas školského roka.
Všetky informácie týkajúce sa obmedzenia výpomocných spojov prímestskej autobusovej dopravy nájdete na stránke:

Hodové slávnosti

Dátum: 26. 5. 2020

Oznamujeme občanom, že z dôvodu bezpečnostných opatrení štátu sa tohto ročné hodové slávnosti v našej obci v takom merítku ako poznáme konať nebudú. Nič nám ale nebráni urobiť si pekný víkend s rodinou a priateľmi.
Až do odvolania sú všetky ďalšie obecné akcie zrušené.

Odber krvi

Dátum: 26. 5. 2020

Odber krvi

Výzva pre mladých farmárov

Dátum: 22. 5. 2020

Výzva pre mladých farmárov do 40 rokov

Súťaž "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020"

Dátum: 19. 5. 2020

Cedron - Nitrava vyhlasuje súťaž "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020".

Cedron - Nitrava informuje o aktuálnych výzvach

Dátum: 7. 5. 2020

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Obnovenie sv. omší

Dátum: 7. 5. 2020

Obnovenie slávenia sv. omší

Úprava stránkových hodín na Obecnom úrade v Černíku

Dátum: 7. 5. 2020

Obecný úrad v Černíku bude počas mimoriadnej situácie úradovať podľa upravených stránkových hodín

Platba kartou

Dátum: 6. 5. 2020

Oznamujeme občanom, že platby na obecnom úrade v Černíku
od sumy 5 EUR je možné hradiť aj prostredníctvom platobného terminálu, teda platba kartou.

Leták separovaný zber

Dátum: 6. 5. 2020

Vzhľadom na pretrvávajúci problém s divokými skládkami za kostolom alebo areál bývalého družstva, prípadne časť Výhon alebo Horný Háj upozorňujeme, že ak príde k nelegálnemu vývozu komunálneho odpadu do ktorejkoľvek lokality bude takýto incident riešený pokutou. Na konáre a haluzovinu máme zberný dvor oproti bývalého družstva. Veľkoobjemový odpad, drevný odpad, sklo, železo a stavebný odpad alebo elektro-odpad je možné odovzdať na Obecnom úrade. Komunálny odpad je povinný každý občan likvidovať vo svojom smetnom koši, určite nepatrí do kontajnera na cintoríne alebo na divokú skládku. V prípade väčšieho množstva komunálneho odpadu z domácnosti je možné za poplatok takýto odpad odovzdať na Obecnom úrade. Vrelo odporúčame triediť v našich domácnostiach všetko, čo sa dá a bioodpad z kuchyne kompostovať v našich záhradách. Pomôžeme tým nielen svojej záhrade, ale aj svojej peňaženke. Vážme si naše životné prostredie a neznečisťujme ho, lebo len na nás závisí či raz posunieme našim deťom prostredie v ktorom bude radosť žiť, alebo prostredie plné odpadkov a nebezpečných látok.
Postup ako správne triediť nájdete aj na našej obecnej webovej stránke. V najbližších dňoch budeme roznášať do našich domácností prehľadný manuál, ktorý pomôže s tým ako správne triediť takýto odpad.

Likvidácia azbestu

Dátum: 24. 4. 2020

Pripravujeme pre Vás možnosť likvidácie azbestu z Vašich domácností. Záujem o likvidáciu je potrebné nahlásiť na obecnom úrade telefonicky do 30.4.2020 na tel. č. 035/ 6578 105. Túto likvidáciu azbestu si hradí každý občan individuálne. Cenovú ponuku na likvidáciu azbestu každý záujemca obdrží po osobnej návšteve pracovníka u Vás doma. Akcia sa bude konať len v prípade dostatočného záujmu zo strany občanov.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 21. 4. 2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Výsadba ihličnanov

Výsadba ihličnanov

Dátum: 21. 4. 2020

Poľovné združenie dňa 19.04.2020 realizovalo výsadbu
cca 100 ks ihličnanov popri ceste na rozhľadňu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa danej akcie zúčastnili.

Uznesenie vlády SR

Dátum: 8. 4. 2020

Uznesenie vlády SR k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu

Desatoro bezpečného seniora

Dátum: 8. 4. 2020

Desatoro bezpečného seniora

Zápis detí do 1. ročníka

Zápis detí do 1. ročníka

Dátum: 7. 4. 2020

Zápis detí do 1. ročníka

Seniori

Ochrana seniorov pred podvodníkmi

Dátum: 6. 4. 2020

Ochrana seniorov pred podvodníkmi

Zobrazeno 31-60 z 179

Obec

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

RECobal

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze