Obec Černík
Černík

Oznamy

 

ZÁPIS  DETÍ  DO  MŠ ČERNÍK

Riaditeľka Materskej školy v Černíku oznamuje, že

v  dňoch 10. a 11.mája 2022

v čase od 10.30 – 15.30 hod. sa uskutoční zápis detí

do MŠ na školský rok 2022 – 2023.

K vyplnenej žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie všeobec. lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktorého súčasťou je i údaj o povinnom očkovaní.

Žiadosť je potrebné podpísať oboma rodičmi.

Žiadosť a potvrdenie majú rodičia možnosť odovzdať:

  • osobne v deň zápisu v kancelárii riaditeľky MŠ
  • poslať poštou na adresu MŠ
  • poslať e -mailom ako prílohu

Tlačivá si môžu rodičia vyzdvihnúť v MŠ, prípadne stiahnuť zo stránky MŠ Černík.               

Podmienky prijímania detí do MŠ

Do MŠ sa prednostne prijímajú deti:

  • ktoré pokračujú v plnení predprimárneho vzdelávania
  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
  • podľa veku od najstarších po mladšie do naplnenia počtu, ktorý je v súlade so zákonom

ďalšie podmienky :

  • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Černík v danom školskom roku
  • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )

Prílohy:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 2022 (10.75 kB)

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 2022 (12.72 kB)

aplikace v obraze