Obec Černík
Černík

Oznamy

ZÁPIS  DETÍ  DO  MŠ ČERNÍK

Riaditeľka Materskej školy v Černíku oznamuje, že

v  dňoch 6. a 7. mája 2024

v čase od 10.30 – 15.30 hod. sa uskutoční zápis detí

do MŠ na školský rok 2024 – 2025.

K vyplnenej žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie všeobec. lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní.

Dieťa so zdravotným znevýhodnením prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

Žiadosť je potrebné podpísať oboma rodičmi!

Žiadosť a potvrdenie odovzdať:

  • osobne v deň zápisu v kancelárii riaditeľky MŠ
  • poslať poštou na adresu MŠ
  • poslať e -mailom ako prílohu

Tlačivá si môžu rodičia vyzdvihnúť v MŠ, prípadne stiahnuť zo stránky MŠ Černík.        

Podmienky prijímania detí do MŠ

Do MŠ sa prednostne prijímajú deti:

  • ktoré pokračujú v plnení predprimárneho vzdelávania
  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
  • podľa veku od najstarších po mladšie do naplnenia celodennej/poldennej  kapacity MŠ

ďalšie podmienky :

  • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Černík v danom školskom roku
  • ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )

Žiadosť 2024 Typ: ODT dokument, Velkosť: 10.55 kB

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti Typ: DOCX dokument, Velkosť: 12.79 kB

 

Služby

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze