Obec Černík
Černík

Daň za psa

 

DAŇ ZA PSA

 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok sú 3,00 € podľa aktuálne platného

Všeobecne záväzného nariadenia obce  Černík č. 5/2015 o miestnych daniach.
 

Táto sadzba platí za každého chovaného psa.

Tlačivo na daňové priznanie za psa 

Chcem vybaviť

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze