Obec Černík
Černík

Daň za psa

 

DAŇ ZA PSA

 

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok sú 3,00 € podľa aktuálne platného

Všeobecne záväzného nariadenia obce  Černík č. 5/2015 o miestnych daniach.
 

Táto sadzba platí za každého chovaného psa.

Tlačivo na daňové priznanie za psa 

Chcem vybaviť

Voľby 2022

Volľby 2022

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

RECobal

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze