Obec Černík
Černík

Charakteristika MŠ

MŠ je dvojtriedna s celodennou starostlivosťou.

Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3 - 6 rokov a deťom, ktoré pokračujú v plnení PPV.
Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk.

Zriaďovateľom a prevádzkovateľom je obec Černík.

Počet zaradených detí v školskom roku 2023 -  2024  je 40.
 

Prevádzka MŠ: od 6:45 – 16:15.hod.

Poplatky v MŠ:
Čiastočná úhrada  tzv. „školné“ - 8€ mesačne.
Celodenná strava:    2,30 €
z toho desiata:          0,55€
obed:                           1,30€
olovrant:                     0,45€

Služby

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze