Obec Černík
Černík

Tlačivá

Daňové priznanie- tlačivá.pdf (5.29 MB)

Žiadosť o vydanie matričného dokladu.doc (33.5 kB)

Ziadost-o-dotaciu.doc (79.5 kB)

Žiadosť o povolenie na predaj - trhové miesto.doc (49.5 kB)

Žiadosť o informáciu.doc (32.5 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o existencii stavby.doc 

Žiadosť o zmenu stavebníka 

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby.doc (49.5 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby.doc (36 kB)

Čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie potvrdenia o veku stavby.doc (35.5 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku.doc (33 kB)

Žiadost-o-pridelenie-najomneho-bytu.doc (41 kB)

KÓD DRUHU STAVBY.pdf (190.59 kB)

Návrh na vydanie kolaudacneho-rozhodnutia.rtf (48.19 kB)

Návrh na vydanie UR o umiestnení stavby ).rtf (55.84 kB)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných prác.doc (40 kB)

Ohlásenie jednoduchej stavby.doc (48.5 kB)

Prehlasenie-stavebneho-dozora.rtf (47.57 kB)

Tlačivo-vyd-suhlasu-na- výrub-drevín.docx (17.54 kB)

Ziadost o stavebne povolenie v súlade s § 58 SZ.doc (49.5 kB)

Ziadost_o_zmenu_alebo_zrusenie_supisneho_a_orientacneho_cisla.doc (40.5 kB)

Zmena v spôsobe užívania stavby.rtf (48.76 kB)

Žiadosť o stavbu a užívanie MZZO - nové.doc (44 kB)

Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia.doc (49 kB)

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla.rtf (90.6 kB)

žiadosť o vydanie dodatoč. stav.povolenia v súlade s § 88 St.zákona.rtf (51.43 kB)

Žiadost o vydanie povolenia na odstranenie stavby podla§ 88 stavebného zakona č.50-1976-zb.rtf (52.6 kB)

Žiadost o vydanie UR a SP v spojenom konaní (1).rtf (58.58 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k vodovodnej prípojke.doc (41 kB)

Žiadosť o vyjadrenie ku kanalizačnej prípojke.doc (41 kB)

Žiadost-o-vydanie-rozkopavkoveho-povolenia-pretlacanie.rtf (54.3 kB)

Žiadost-o-zmenu-stavby-pred-jej-dokoncenim.rtf (52.33 kB)

Chcem vybaviť

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze