Obec Černík
Černík

Tlačivá

Daňové priznanie- tlačivá.pdf (5.29 MB)

Žiadosť o vydanie matričného dokladu.doc (30.5 kB)

Ziadost-o-dotaciu.doc (75.5 kB)

Žiadosť o povolenie na predaj - trhové miesto.doc (55.5 kB)

Žiadosť o informáciu.doc (30 kB)

Žiadost o potvrdenie pasportu stavby.dot (43 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby.doc (33.5 kB)

Čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie potvrdenia o veku stavby.doc (33 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku.doc (29 kB)

Žiadost-o-pridelenie-najomneho-bytu.doc (37 kB)

KÓD DRUHU STAVBY.pdf (190.59 kB)

Návrh na vydanie kolaudacneho-rozhodnutia.rtf (44.73 kB)

Návrh na vydanie UR o umiestnení stavby ).rtf (52.76 kB)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných prác.doc (37 kB)

Ohlásenie jednoduchej stavby.doc (46 kB)

Prehlasenie-stavebneho-dozora.rtf (44.14 kB)

Tlačivo-vyd-suhlasu-na- výrub-drevín.docx (15.95 kB)

Ziadost o stavebne povolenie v súlade s § 58 SZ.doc (46 kB)

Ziadost_o_zmenu_alebo_zrusenie_supisneho_a_orientacneho_cisla.doc (36 kB)

Zmena v spôsobe užívania stavby.rtf (45.21 kB)

Žiadosť o malý zdroj znečisťovania ovzdušia.doc (40 kB)

Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia.doc (46 kB)

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla.rtf (87.59 kB)

žiadosť o vydanie dodatoč. stav.povolenia v súlade s § 88 St.zákona.rtf (47.66 kB)

Žiadost o vydanie povolenia na odstranenie stavby podla§ 88 stavebného zakona č.50-1976-zb.rtf (49.08 kB)

Žiadost o vydanie UR a SP v spojenom konaní (1).rtf (55.64 kB)

Žiadosť o vyjadrenie k vodovodnej prípojke.doc (37 kB)

Žiadosť o vyjadrenie ku kanalizačnej prípojke.doc (37 kB)

Žiadost-o-vydanie-rozkopavkoveho-povolenia-pretlacanie.rtf (51.03 kB)

Žiadost-o-zmenu-stavby-pred-jej-dokoncenim.rtf (48.39 kB)

Chcem vybaviť

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby 2022

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

RECobal

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze