Obec Černík
Černík

Plán aktivít

PLÁN AKTIVÍT MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

September:   „Škôlkarov deň“

                       Výstava  „Veselí tekvičiari“- spolupráca s rodinou

                       Deň srdca, Srdiečko moje - 26.9. Interný projekt – „Hravo – zdravo“ /NPPO/         

október:       Jesenná výstavka ovocia a zeleniny

                      Zber prírodnín – tvorba a výstavka, Interný projekt „Rok na  dedine“

                     „Čisté ruky“ – aktivita so zameraním na správnu techniku umývania rúk mydlom

                       /15.10. Svetový deň umývania rúk mydlom/

                      Turistická vychádzka do prírody

                       Interný projekt „Rok na  dedine“- jesenné zvyky

                       Zábavné jesenné dni  - zamerané na zdravý životný štýl

                       Interný projekt – „Hravo – zdravo“ /NPPO/         

                       Deň materských škôl – zábavné dopoludnie, tvorivé dielne

november:  „Veselé zúbky“ – interný projekt zameraný na prevenciu zubného kazu

                       Interný projekt – „Hravo – zdravo“  -  zdravý životný štýl, dni jablka,

                       Deň bez sladkosti

                       Interný projekt „ Rok na dedine“- tradície, Ondrej, Katarína       

december:    Interný projekt  „Rok na dedine“- Mikuláš, Lucia, Vianoce

                       Pečenie a zdobenie vianočných medovníkov – tvorivé dielne                        

                        Vianočná výstava - spolupráca s rodinou

                        Vianočné vinšovanie v obci

                        Vianočná slávnosť  – prezentácia detí, tvorivé dielne, spolupráca s rodinou

január:           Interný projekt  „Rok na dedine“- pracovné činnosti v zime

                        Sférické kino – Ako  Mesiac putoval za Slnkom

                        Vitamínmi proti chorobe „Hravo – zdravo“  -  zdravý životný štýl

február:          Interný projekt  „Rok na dedine“- Fašiangové tradície

                        Fašiangový karneval - spolupráca s rodinou

marec:            Návšteva  MĽK a Mestskej knižnice  v Šuranoch  - mesiac knihy               

                         Kniha priateľ človeka -spolupráca s rodinou – výstavky, požičiavanie kníh,

                         Bábkové divadlo – Lienka

                         výstava ilustrácií, čítanie, daruj knihu, zhotov knihu           

                         Simsala, hudobno -  zábavné vystúpenie

apríl:                Beh oslobodenia – spolupráca s OÚ- „Rýchla kolobežka“ /NPPO/

                          Interný projekt  „Rok na dedine“- Veľkonočné tradície, vynášanie Moreny,   

                          Kvetná nedeľa

                          Ukážka tradičných remesiel a tvorivé dielne – maľovanie vajíčok, pletenie šibákov, vytĺkanie píšťaliek

                           Návšteva detí  1. ročníka v ZŠ a partnerskej MŠ Mojzesovo - spolupráca

                           Zápis detí do ZŠ

                           Turistická vychádzka do lesa, beseda s poľovníkom- environmentálna vých.

máj:                   Interný projekt  „Rok na dedine“- stavanie mája,

                           Deň matiek - verejná prezentácia detí

                            Výtvarná výstava – „Mama očami detí“

                           Zápis detí do MŠ

                           Rodinný výlet k rozhľadni - spolupráca s rodinou

                           Svetový deň - pohybom ku zdraviu/10.5./  Svetový deň  rodiny/15.5./

jún:                     Aktivity pri príležitosti MDD -  súťaže, hľadanie pokladu,zábavné aktivity

                             v spolupráci s rodinou

                            Svetový deň hier/28.5./

                            Deň otcov

                           Rozlúčka s predškolákmi – záhradná slávnosť, spolupráca s rodinou              

                           

Služby

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze