Obec Černík
Černík

Aktuality z obce

Zobrazeno 1-30 z 179
SODB

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Dátum: 21. 1. 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

ZSDIS

Oznam od Západoslovenskej distribučnej

Dátum: 21. 1. 2021

Oznam od Západoslovenskej distribučnej

stromček

Živé vianočné stromčeky

Dátum: 18. 1. 2021

Živé vianočné stromčeky môžete po Vianociach priniesť na zberný dvor každú sobotu v čase od 9:00 - 11:00.

Milan Mihalovič

Milan Mihalovič

Dátum: 18. 1. 2021

Milan Mihalovič

Handra v čerpadle

Výzva ku kanalizácii

Dátum: 18. 1. 2021

Výzva ku kanalizácii

Komunálny odpad

Lístky na zber komunálneho odpadu

Dátum: 14. 1. 2021

Lístky na zber komunálneho odpadu

Spoločnosť Prospect s.r.o.

Dátum: 11. 1. 2021

Spoločnosť Prospect s.r.o.

Oznam RÚVZ

Dátum: 8. 12. 2020

Oznam RÚVZ

Konferencia regionálna značka

Dátum: 8. 12. 2020

Konferencia regionálna značka

#

Výzva pre občanov

Dátum: 8. 12. 2020

Výzva pre občanov

Zmena otváracej doby na zbernom dvore

Dátum: 30. 11. 2020

Zmena otváracej doby na zbernom dvore

Voľný pohyb psov po obci 1

Voľný pohyb psov po obci

Dátum: 30. 11. 2020

Voľný pohyb psov po obci

Výzva od Západoslovenskej distribučnej spoločnosti

Dátum: 24. 11. 2020

Výzva od Západoslovenskej distribučnej spoločnosti na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení .

Zberný dvor

Dátum: 12. 11. 2020

Zberný dvor

Oznam

Dátum: 12. 11. 2020

Oznam

Oznam pre návštevníkov cintorína

Dátum: 12. 11. 2020

Oznam pre návštevníkov cintorína

Farské oznamy na 32. nedeľu v období cez rok

Dátum: 11. 11. 2020

Farské oznamy na 32. nedeľu v období cez rok

Výzva pre fotografov

Dátum: 9. 11. 2020

Výzva pre fotografov

Vyhodnotenie ankety obecná bytovka

Dátum: 3. 11. 2020

Vyhodnotenie ankety obecná bytovka

Oznam

Dátum: 27. 10. 2020

Oznam

Rekonštrukcia obecných chodníkov

Dátum: 26. 10. 2020

Informujeme občanov, že od pondelka 26.10.2020 bude prebiehať v obci Černík rekonštrukcia chodníkov od čísla domu 173 po číslo 198, (čo je od posiľňovne po zrkadlo na beťári), ďalej od čísla 240 po číslo domu 264 (čo je od zrkadla na beťári po vjazd do Černíka v smere z Nitry) . Prosíme občanov, aby v priebehu celého tohto týždňa v dotknutej lokalite neparkovali svoje vozidlá na chodníkoch z dôvodu ich rekonštrukcie.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky

Dátum: 14. 10. 2020

.

Oznam

Dátum: 5. 10. 2020

Žiadame občanov, ktorí stále nerešpektujú a hádžu do kanalizácie vlhčené obrúsky, handry, rôzne obaly a lejú olej, aby od tohto ľahkomyselného a nerozumného správania upustili. Práve kvôli tomu, že niektorí z nás sa správajú ľahkomyseľne a robia si z kanalizácie smetný kôš, stálo včera jednu rodinu v Černíku to, že ich pivnica bola vytopená kanalizačnými splaškami. Napriek tomu, že táto rodina sa správa zodpovedne, ale niekto iný si robí z kanalizácie smetiak spôsobili to, že čerpadlo na výtlaku do čističky sa upchalo práve takouto handrou a vlhčenými obrúskami. Takýto nezodpovedný prístup niektorých občanov môže spôsobiť vytopenie ktorejkoľvek domácnosti v Černíku, ktorá je pripojená na kanalizáciu. Preto opätovne vyzývame, aby sa občania chovali zodpovedne a nevhadzovali do kanalizácie vlhčené obrúsky, handry, rôzne obaly a oleje vo svojom vlastnom záujme, ale aj v záujme ostatných spoluobčanov Černíka. Tieto veci jednoducho do kanalizácie nepatria. V prípade ak sa odhalí vinník alebo vinníci, budú musieť niesť náklady v plnej výške na odstraňovanie škôd, ktoré vznikajú v dôsledku ich ľahostajného prístupu.

Oznam pre veriacich

Dátum: 5. 10. 2020

Rímskokatolícky farský úrad Komjatice oznamuje, že vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz (oslobodenie) od fyzickej účasti na svätých omšiach v nedeľu a prikázané sviatky. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.
V našej farnosti sväté omše a možnosť pristupovania k sviatostiam budú pokračovať vo svojom riadnom poriadku dodržujúc i naďalej prísne hygienické opatrenia proti COVID-19. V nedeľu v rámci farských oznamov upresníme potrebné zmeny reagujúce na vzniknutú situáciu núdzového stavu, ktorý bol od 1. októbra 2020 vyhlásený.
Prosíme, rešpektujte Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadenú hranicu 50 osôb, ktoré môžu byť prítomné na sláveniach v kostole vrátane asistencie.
Máme nádej, že vzájomnou ohľaduplnosťou a pokojom dokážeme zvládnuť aj túto skúšku na naše duchovné obohatenie a posilnenie.

Obecná akcia venovaná dôchodcom

Dátum: 1. 10. 2020

Oznamujeme Vám, že obecná akcia venovaná dôchodcom, ktorá sa mala konať 10.10.2020 sa kvôli aktuálnej situácii s ochorením COVID-19 konať nebude.

Oznam od spoločnosti Arriva Nové Zámky

Dátum: 1. 10. 2020

Spoločnosť Arriva Nové Zámky Vám oznamuje, že môžete podávať námety, pripomienky a návrhy na úpravu autobusových cestovných poriadkov na obecnom úrade v Černíku osobne, telefonicky na tel. č.: 035/6578 105 alebo mailom od 5.10. do 15.10.2020.

Oznam od MAS CEDRON - NITRAVA

Dátum: 1. 10. 2020

Oznam od MAS CEDRON - NITRAVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Oznam

Dátum: 1. 10. 2020

Oznamujeme Vám, že obecný úrad v Černíku bude z preventívnych dôvodov zatvorený 1. a 2.10.2020, t.j. štvrtok a piatok. Otvorené bude v pondelok 5.10.2020.

Zisťovanie predbežného záujmu občanov obce Černík, či okolitých miest a obcí o nájomné bývanie - anketa 1

Zisťovanie predbežného záujmu občanov obce Černík, či okolitých miest a obcí o nájomné bývanie - anketa

Dátum: 30. 9. 2020

-

Zákaz spaľovania odpadov

Dátum: 23. 9. 2020

Z dôvodu zvýšeného množstva sťažností na pálenie a s tým súvisiaci vznik nepríjemného dymu žiadame občanov, aby drevnú hmotu a bio odpad nespaľovali, ale ju odviezli na miesto na to určené, konkrétne zberný dvor oproti bývalému družstvu. Zakázané je spaľovanie plastov. Pri spaľovaní plastov sa do ovzdušia uvoľňuje veľké množstvo nebezpečných a jedovatých látok. Plasty treba riadne vyseparovať. Zberná spoločnosť Palárikovo mnohé z plastov z domácností stále odoberá. Bližšie informácie ako lepšie separovať plasty alebo aj iný odpad nájdete na našej obecnej stránke, alebo priamo u pracovníčok na Obecnom úrade. Vážme si životné prostredie a chráňme si čistý vzduch v našej obci.

Zobrazeno 1-30 z 179

Obec

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

RECobal

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze