Obec Černík
Černík

Pripojenie na kanalizáciu

V súčasnej dobe obec Černík nedisponuje právoplatným stavebným povolením na výstavbu kanalizačnej siete v našej obci. Na jeho získaní sa intenzívne pracuje. Zistili sme, že kanalizačná sieť v mnohých prípadoch prechádza cez súkromné pozemky Vás občanov, ktoré sa nachádzajú pred Vašimi domami, ako napr. v zelených pásoch pri ceste, pod chodníkmi alebo pod cestami. Preto sa na Vás obraciame so zmluvou o zriadení budúceho vecného bremena. Touto zmluvou dávate súhlas s uložením kanalizačného potrubia na pozemkoch, ktoré sú vo Vašom vlastníctve a  nachádzajú sa pred Vašimi domami, ako napr. v zelených pásoch, pod chodníkmi alebo pod cestami. Zmluvy sa budú vyhotovovať postupne a ohľadom ich podpisu Vás budeme priebežne kontaktovať. Bez uzavretia  tejto zmluvy s Vami nie je možné získať stavebné povolenie na dobudovanie našej kanalizačnej siete. Vaša spolupráca je v tomto prípade nevyhnutná. Vopred ďakujeme za Váš ústretový prístup, za podpísanie tejto zmluvy bez ktorej nie je možné ďalej pokračovať v prácach na získanie stavebného povolenia na dostavbu kanalizačnej siete v obci Černík.

 

Aktuálna cena stočného na príslušné regulačné obdobie určená pre fyzické osoby je 37,40 EUR na osobu a rok.

 

Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd

 

VZN č. 6/2019 o verejnej kanalizácii a odvádzaní odpadových vôd  verejnou kanalizačnou sieťou

Chcem vybaviť

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze