Obec Černík
Černík

Všeobecné informácie

Obec Černík sa nachádza v severnej časti okresu Nové Zámky, patrí do kraja Nitrianskeho. Susedí s obcami Mojzesovo, Vinodol, Komjatice, Maňa, Kmeťovo, Michal nad Žitavou. Obec leží na ľavom toku rieky Nitry, po pravej strane lemovaná lesmi o výmere 315 ha. Poľnohospodárska pôda tvorí viac ako 900 ha. Rozloha obce je 1339 ha, leží v nadmorskej výške 129 m nad morom. Typickým pre obec je kopec Výhon s nadmorskou výškou 190 m nad morom posiaty  vinicami miestnych obyvateľov. Územie patrí do Podunajskej nížiny, ktorá je najsuchšou oblasťou SR. Vodohospodárske pomery sú v katastri priamo ovplyvnené vodami rieky Nitry, ktorá bola zregulovaná v roku 1970. Most cez rieku bol zrekonštruovaný v roku 2000. Do katastra obce patrí i rybník a časť štrkoviska. Tieto plochy sú využívané rybármi na rybolov i na rekreačné prechádzky rodín z obce. Obec Černík je zložená z niekoľkých častí, tak, ako ich nazvali naši predkovia.

Beťár – je pravdepodobné, že tu bolo sídlo Malého Černíka s dátumom roku 1221.
Padelky – je to prakticky dolná časť obce od kostola smerom na juh. Povráva sa, že dostala meno od neurčitého občana, ktorý rád veci prekrúcal. V tom čase bol údajne sudcom v Nových Zámkoch občan českej národnosti a ten ho nazval padelčanom a odtiaľ vznikol názov Padelky.
Búdy – časť sa nachádza v strede obce pri kostole. V tejto časti boli zamotané do kruhu tri uličky.
Horný koniec – história hovorí, že tu kedysi bývali želiari, neskoršie hofferi. Bola to najchudobnejšia časť obce.

Kostol v obci bol postavený v roku 1864 a bol zasvätený Duchu Svätému. Je to neobaroková stavba. V roku 1948 bola vykonaná prístavba kostola. Dnešnú podobu získal kostol v rokoch 1965 až 1975, kedy boli vykonané opravy na fasáde i vnútorných častiach kostola.

Obec

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze