Obec Černík
Černík

Úmrtný list

 

Zápis úmrtia a s tým spojená matrika

 

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť.

Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví:

  1. úmrtný list
  2. žiadosť o príspevok na pohreb

 

POTREBNÉ DOKLADY:

  1. 2 x  list o prehliadke mŕtveho – vystaví lekár
  2. občiansky preukaz zomrelého

 

POPLATOK:

  • prvý výpis úmrtného listu sa vydáva bezplatne
  • 5,00 € vydanie duplikátu úmrtného listu
  • 2,00 € nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

 

Správne poplatky za vyberajú v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Chcem vybaviť

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze