Obec Černík
Černík

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
5. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Černík v roku 2024

29/2024

14 500,00 EUR

1. FC Černík

Obec Černík

3. 4. 2024

Kúpna zmluva

28/2024

690,00 EUR

Ing. Branislav Hozlár a Mgr. Lívia Hozlárová

Obec Černík

2. 4. 2024

Nájomná zmluva

27/2024

1,00 EUR

VUMZ SK, s.r.o.

Obec Černík

2. 4. 2024

Príkazná zmluva č. 139/VO/01/2024/PL-KS

26/2024

450,00 EUR

Nitrianske regionálne združenie obcí- ZMOS

Obec Černík

27. 3. 2024

Zmluva o spolupráci a poskytnutí komplexného poradenstva

25/2024

170,00 EUR

Projekty Európskych Spoločenstiev, s.r.o.

Obec Černík

25. 3. 2024

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom v obci Černík

24/2026

200,00 EUR

Erik Péli

Obec Černík

22. 3. 2024

Kúpna zmluva č. 2024-RZM-063-00002

23/2024

Neuvedené

ŽP EKO QELET a.s.

Obec Černík

22. 3. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

22/2023

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Černík

20. 3. 2024

Zmluva o dielo

21/2024

172 985,40 EUR

DIMI max, s.r.o.

Obec Černík

12. 3. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 230650 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

20/2024

201 368,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Černík

11. 3. 2024

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

19/2024

Neuvedené

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Obec Černík

29. 2. 2024

Zmluva o voľnom prístupe na pozemok za účelom osadenia kamerového systému č. 5/2024

18/2024

Neuvedené

Ing. Ingrid Lubinová

Obec Černík

29. 2. 2024

Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku č. 6/2024

17/2024

Neuvedené

Ľubomír Mihalovič

Obec Černík

29. 2. 2024

Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku č. 3/2024

16/2024

Neuvedené

Terézia Švandová

Obec Černík

28. 2. 2024

Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku č. 4/2024

15/2024

Neuvedené

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Komjatice

Obec Černík

28. 2. 2024

Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku č. 2/2024

14/2024

Neuvedené

Ing. Silvia Bilková, Jaroslav Bilka

Obec Černík

16. 2. 2024

Hrobová zmluva

13/2024

10,00 EUR

Jana Dojčanová

Obec Černík

15. 2. 2024

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

12/2024

40,00 EUR

OZ Zatúlané psíky Šaľa

Obec Černík

7. 2. 2024

Zmluva č. 532/2024 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

11/2024

14,41 EUR

RVS group Slovensko a.s., Novozámocká 222C, 949 05 Nitra

Obec Černík

7. 2. 2024

Zmluva č. 531/2024 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

10/2024

Neuvedené

RVS group Slovensko a.s., Novozámocká 222C, 949 05 Nitra

Obec Černík

7. 2. 2024

Zmluva č. 591/2024 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

9/2024

28,85 EUR

RVS group Slovensko a.s., Novozámocká 222C, 949 05 Nitra

Obec Černík

1. 2. 2024

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 6830088248

8/2024

56,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Černík

1. 2. 2024

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 6830113597

7/2024

32,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Černík

1. 2. 2024

Havarijné poistenie motorového vozidla č. 6830144262

6/2024

373,51 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Černík

1. 2. 2024

Havarijné poistenie motorových vozidiel č. 6830144254

5/2024

1 238,49 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Černík

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 504

Transparentná obec

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze