Obec Černík
Černík

Kružková činnosť

V MŠ budú v školskom roku 2019 - 2020 spracovať 2 krúžky:

  • krúžok AJ -  kde budú deti získavať základné poznatky v cudzej reči
  • krúžok hudobno - pohybový pod názvom "Klások" so zameraním na  ľudové tradície, piesne a hry detí

 

 

 

aplikace v obraze