Obec Černík
Černík

Volebné obdobie 2002 - 2006

Výsledky volieb do samosprávy obce zo 6.12. a 7. 12. 2002

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 773
Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky: 584
Počet odovzdaných úradných obálok: 584
Počet platných hlasovacích lístkov na kandidátov do obecného zastupiteľstva: 567
Počet platných hlasovacích lístkov na funkciu starostu obce: 578
Počet zvolených poslancov: 9

V obci bol zvolený starosta:

1. KUŤKA Ľudovít: počet hlasov 360

2. MIČEK Július: počet hlasov 174
3. ČURGALI Peter: počet hlasov 43
4. MIHALOVIČ Marián: počet hlasov 1 


Mená kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva (podľa počtu získaných platných hlasov):

1. BLANÁR Michal: počet hlasov 300
2. ČURGALI Peter: počet hlasov 272
3. ONDRIŠEK František, Ing.: počet hlasov 222
4. KOLLÁRIK Jozef: počet hlasov 221
5. NOVOTNÁ Zuzana: počet hlasov 209
6. MITAS Emil: počet hlasov 204
7. HAČKOVÁ Ľubica: počet hlasov 201
8. ŠULÍK Viliam: počet hlasov 200
9. DRAGÚŇOVÁ Marta: počet hlasov 199

10. ŠIPULA Milan: počet hlasov 196
11. STUCHLÝ Peter: počet hlasov 190
12. FOLTIN Štefan, Mgr: počet hlasov 188
13. PERNICKÝ Štefan, Ing.: počet hlasov 187
14. VRABEC Juraj, Ing.: počet hlasov 186
15. PENZEŠ Peter: počet hlasov 183
16. NAVRÁTIL Marián, Ing.: počet hlasov 168
17. KANÁS Miroslav, Ing.: počet hlasov 157
18. ANDRÁŠIK Pavol: počet hlasov 111
19. MIHALOVIČ Marián: počet hlasov 98
20. NEMEŠ Peter: počet hlasov 77
21. PORUBSKÝ Jozef: počet hlasov 50

Hlavné menu

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze