Obec Černík
Černík

Vdp.ThDr. Ján Rybár

Vdp. ThDr. Ján Rybár

Ako rodák z obce Černík a ako prvý duchovný úspešne ukončil štúdium na Bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Vdp. Dr. Ján Rybár sa narodil v roku 1911 v Černíku. Pochádza z roľníckej rodiny. Základnú školu začal navštevovať v rodnej obci. Už ako 12 ročný sa podujal študovať v seminári Ruppelt v meste Bisschovshofene (Rakúsko), V uvedenom meste som absolvoval i prvé dva ročníky gymnázia. Píše: „ Neskoršie moja cesta viedla na štúdiá do Misijného domu v Nitre - piaristické gymnázium. Nedostatok financií zo strany mojich rodičov ma prinútil prísť domov do rodného Černíka," vyznáva sa pán Rybár, Štúdium s maturitou ukončil na Reálnom gymnáziu v Nových Zámkoch, dochádzka do školy bola veľmi zložitá a ťažká. „Denne som chodil do Komjatíc na železničnú stanicu pešo, odtiaľ vlakom do Nových Zámkov a opäť pešo po Štefánikovej ulici až do školy. Denne som absolvoval túto túru. Bolo to spolu 14 km."
V roku 1930 začína študovať v seminári pre svetských kňazov v Trnave, neskôr jeden semester v Štrasburgu, vo Fancúzsku (Štrasburg - dnešné sídlo Rady Európy). Ďalšie štúdium absolvoval v oblasti filozofie a germanistiky na Karlovej Univerzite v Prahe. V tom čase už ovládal 3 svetové jazyky: nemecký, francúzsky a anglický. V roku 1938 ukončil doktorát na Univerzite Komenského v Bratislave. V tomto roku bol i vysvätený za svetského kňaza. V rokoch 1940 - 1950 vyučoval na piaristickom gymnáziu v Trenčíne. Osudný mu bol rok 1950 a nielen jemu. Smutno si spomína na barbarskú noc. Vtedy presne „o polnoci nás naložili do autobusa a odviezli do Sv. Beňadika. Bol som internovaný, v tomto roku boli zrušené i rehole. Vo sv. Beňadiku som pracoval - obrábal polia na koňoch. Koní som sa bál, lebo doma sme kone nemali. Kedže som sa bál koní, dovolili mi láskavo dojiť kravy, tých som sa nebál. Vzhľadom na moje jazykové znalosti ma preložili do Marianky. Tu som pôsobil 5 rokov ako kaplán a ďalších 15 rokov ako farár. Boli to veľmi ťažké roky. Moja kňazská činnosť v tomto období bola veľmi aktívna. V pohnutých rokoch 1968 som bol preložený do Štefanovičovej ako správca fary. Tu som pôsobil 4 roky." Ďalšou jeho životnou zastávkou bola typicky záhorácka obec Zohor. Ako správca fary tu slúžil Pánu Bohu celých 18 rokov. „Ďakujem Bohu", hovorí, „že mi dovolil sväté omše slúžiť až do veku 80 rokov." V tomto čase žije Vdp. Rybár v penzióne v Pezinku. Nevzdáva sa, zdravie mu žičí a často ako kňaz chodí slúžiť sv. omše do okolitých farností (zastupuje pri neprítomnosti miestnych kňazov).
Vdp. ThDr. Jána Rybára obdaroval Pán Boh i literárnou Činnosťou a umeleckým maliarstvom.
Prvá jeho publikácia bola napísaná ešte v roku 1943, napísal dielo „Telo a Duša".
Po internácii vo Sv. Beňadiku nad Hronom nebolo na literárnu činnosť ani pomyslieť. Preto popri pastoračnej činnosti v Mariánke pri Bratislave, v Štefanovičovej a v Zohori zbiera vdp. Rybár materiál pre odpovede na rôzne ankety.
Až príchodom roku 1989 po novembri sa i v literárnej činnosti mohol realizovať v plnom rozsahu. Rodí sa jeho dalšia publikácia: „Náboženstvo a krásna spoločnosť". V tejto knihe sa autor snažil opísať zušľachťujúci vplyv náboženstva na spoločnosť. Potom nasledovali jeho ďalšie diela:
1. Sociálno-psychologické úvahy o povahe reči a jej života
2. Myšlienky umelcov o živote a smrti vyjadrené Štetcom a dlátom
3. Smiechom povedať pravdu
4. Múdrosti pre každodenný život
Všetky tieto knihy dávajú zmysel pre kresťanské spolunažívanie ľudí dobrej vôle.
ThDr. Ján Rybár sa venoval i umeleckému maliarstvu. Namaľoval viac ako tristo obrazov, z ktorých väčšiu časť venoval na dobročinné ciele, rodine a známym. Jeho obľúbenými námetmi boli krajinomaľba, sakrálne obrazy, krojované postavy a staré rodinné domy.
Načo nechce spomínať? Na onú barbarskú noc! Načo rád spomína? V roku 1928 bola velmi silná zima (-30"C). „Chodili sme do školy v Nových Zámkoch, volali nás cezpoľní, všetci sme prišli a Novozámočania chýbali." Najkrajšie spomienky? „Hm, myslím si a nielen myslím, ale som i presvedčený, že to bolo detstvo v rodnej obci." A želanie? „Želám si, aby som prišiel k Pánu bohu pokojne, bez ťažkej choroby." V roku 2000 sa dožíva vdp. Rybár 62 rokov kňažstva.
Dátum vloženia: 2. 3. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 3. 2021 10:07
Autor: Super Admin

Obec

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze