Obec Černík
Černík

Možnosti dobudovania kanalizácie v celej obci

Starosta obce na 1. zasadnutí OZ zaradil dobudovanie kanalizácie medzi priority tohto volebného obdobia. Taktiež zdôraznil, že často sa stretáva s neochotou a nezáujmom štátnych úradníkov riešiť odkanalizovanie aj malých obcí.
Hlavný problém financovania súvisí zo záväzku SR a zmluvy a pristúpení SR k EU kde sa štát zaviazal do konca roka 2015 odkanalizovať aglomerácie nad 2000 obyvateľov. Zámerom týchto krokov štátu bolo odkanalizovať najskôr väčšie mestá a potom aj aglomerácie nad 2000 obyvateľov.
Obec Černík spolu s obcou Mojzesovo bola zaradená do zoznamu aglomerácií, ktoré sa môžu uchádzať o finančný príspevok z EU. Nakoľko obec Mojzesovo nemá spracovanú projektovú dokumentáciu o dotáciu, naša obec sa sama o ňu nemohla uchádzať.
Keďže z fondu EU to nešlo, podávali sme žiadosti do envirofondu, no neúspešne. Envirofond, ktorý má hlavné príjmi zo štátneho rozpočtu nechce financovať aglomerácie, ktoré môžu získať finančný príspevok z fondu EU.

Uvediem príklad financovania:
Financovanie z fondu EU: 5% obec
                                              10% štát
                                              85% EU

Financovanie z envirofondu: 5% obec
                                                   95% štát

Podla uvedeného sme v patovej situácii.
Začiatkom tohto roka starosta obce spolu so zástupcom navštívili starostu obce Mojzesovo, kde tieto záležitosti prerokovali. Starosta obce z Mojzesova dal prísľub, že projektovú dokumentáciu dá spracovať.

V snahe získať čo najviac informácií ohľadne dobudovania kanalizácie, starosta obce požiadal MŽP SR o zaslanie všetkých možností akým spôsobom môžeme kanalizáciu v obci dokončiť.

Tento list si môžete pozrieť TU.

Následne prišla odpoveď, ktorú si môžete pozrieť TU.

Z uvedeného vyplýva, že šancu máme iba s Mojzesovom. Ak by obec Mojzesovo bola lepšie pripravená, mohli by sme žiadať o finančný príspevok už v prvom štvrťroku 2015.
Aj pre obec Mojzesovo je to jediná cesta a sme presvedčení, že čo starosta Mojzesova sľúbil aj slpní.

Hlavné menu

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze