Obec Černík
Černík

Základná škola

Povinnú školskú dochádzku v Uhorsku zaviedla v roku 1777 Mária Terézia. Ako je známe, slovenský jazyk bol kodifikovaný Antonom Bernolákom v roku 1787 za vlády rakúsko-uhorského cisára Jozefa II. Prvá zápisnica napísaná v slovenskom jazyku zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Černík pochádza z roku 1770. Richtárom v tom čase bol Franciscius Ferov. Z historických materiálov sa dozvedáme, že napr. už v roku 1842 mala obec Černík svoju školu i učiteľa. V obci panovala vysoká negramotnosť, ako dôsledok silnej maďarizácie. Okolo roku 1900 až 1910 učitelia nemaďarskej národnosti mali veľmi tvrdý život. Nesmeli sa zapojiť do národného hnutia. Materinský jazyk – slovenčina sa vyučovala len 1 hodinu týždenne. V roku 1925 navštívil obce minister školstva Ivan Markovič. Uznesením OZ zo dňa 9.12.1929 obec rozširuje školu a z rozpočtu vyčlenila financie vo výške 400,- korún na podporu chudobných žiakov. Deti nemali zošity, písali na drevené tabuľky. V roku 1932 bola zriadená ľudová škola hospodárska, na náklady ministerstva poľnohospodárstva. Vojnové roky 1941 až 1945 v ľudovej škole boli veľmi poznačené kvalitou výučby, dochádzkou do školy, sociálnymi aspektmi vyplývajúcimi zo životnej úrovne obyvateľstva. V októbri 1945 prišli do obci noví učitelia manželia Ružanskí, Július a Zlatica. Žiaci pod ich vedením realizovali kultúrne podujatia pre občanov obce.  1. marca 1949 bola v obci založená stredná škola, do ktorej boli presunutí žiaci z Horného aj Dolného Vinodolu a Mojzesova. V tom čase mala škola 214 žiakov. V školskom roku 1960-1961 nastáva deväťročná dochádzka. V školskom roku 1962-1963 bol do funkcie riaditeľa zvolený rodák z Černíka František Formánek. Pod jeho vedením sa škola presťahovala do novopostavenej dvojpavilónovej 18 triednej školy. Vyučovať v nových priestoroch sa začalo č. januára 1966. Iba pre zaujímavosť uvádzame, že v školskom roku 1969-1970 navštevovalo školu 592 žiakov z Černíka i Mojzesova. Zriaďovateľom školy sa od roku 2002 stal Obecný úrad Mojzesovo, pretože škola sa nachádza v katastrálnom území obce. Riaditeľkou školy bola od roku 1990 Mgr. Elena Puková. Od roku 2014 je novým riaditeľom Mgr. Stanislav Petráš a zástupkyňa Mgr. Renáta Viteková.

Bližšie informácie nájdete na stránke: Zš Mojzesovo - Černík

Hlavné menu

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze