Obec Černík
Černík

Vdp. Klement Poláček

Vdp. Klement Poláček

Narodil sa 6. 10. 1929 v Černíku ako piate dieťa. V rodine bolo 6 detí. Rodičia, tak ako prevažná časť občanov v obci sa zaoberala poľnohospodárstvom a najmä vinohradníctvom. Otec veľadôstojného pána Karol Poláček, bol velmi bohabojný a hlboko veriaci človek. Ako obecný richtár v rokoch 1927 - 1932 na zasadnutiach obecného zastupiteľstva neohrozene presadzoval myšlienku, že na ľudovej škole v obci môžu vyučovať učitelia len rímskokatolíckeho vyznania. Jeho myšlienky a názory v tejto oblasti sa stretli s plným porozumením i na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Vdp. Klement Poláček bol profesorom psychológie na Saleziánskej univerzite v Ríme. Cesta k tomuto výraznému životnému úspechu vdp. Poláčka nebola jednoduchá. Po ukončení ľudovej školy v Černíku študoval na Piaristickom gymnáziu v Nitre. Neskôr študoval vo Svätom Beňadiku a v Šaštíne. Bol premiestnený do Podolínca. Z Podolínca sa mu podarilo emigrovať do Talianska cez Rakúsko. V Ríme pokračoval v štúdiách na teologickej fakulte, ktorú úspešne ukončil. Do rodnej obce sa vrátil v čase politického odmäku Dubčekovej krátkej éry v roku 1969. V tomto roku slúžil v Černíku i prvú primičnú svätú omšu. Takmer pravidelne raz do roka navštevoval rodnú obec, kde sa tešil veľkej úcte. Pri svojich návštevách sa stretával s rodákmi, besedoval so žiakmi základnej školy i s deťmi materskej školy.

Obecné zastupiteľstvo v Černíku mu 29.06.2007 udelilo „čestné občianstvo obce Černík” za šírenie dobrého mena obce vo svete.

Don Klement Poláček odišiel do večnosti vo veku 87 rokov života, z čoho 70 rokov bol saleziánom takmer 60 rokov kňazom.
Podľa želania príbuzných bude pochovaný v rodnej obci.
Posledná rozlúčka, sa uskutočnila v rímskokatolíckom kostole v Černíku v sobotu 11. marca 2017.

 

Posledná rozlúčka s Vdp. Klementom Poláčkom

zdroj: TK KBS

Dátum vloženia: 2. 3. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 3. 2021 10:07
Autor: Super Admin

Obec

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze