Obec Černík
Černík

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 10. 2021

Hrobová zmluva

HZ

20,00 EUR

Renáta Foltinová

Obec Černík

29. 9. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z524

20/2021

19 677,96 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Černík

28. 9. 2021

Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve č. U2303/2019

19/2021

250,00 EUR

MADE spol.s.r.o., 97401 Banská Bystrica

Obec Černík

30. 7. 2021

Zmluva o dielo č. UP-1/2021

18/2021

3 900,00 EUR

Ing.arch.Vlasta Cukorová

Obec Černík

6. 7. 2021

Zmluva o dielo

17/2021

300,00 EUR

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obec Černík

6. 7. 2021

Zmluva č. 713/2021/OKaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu

16/2021

1 500,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Černík

2. 7. 2021

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

15/2021

1 903,09 EUR

Černík Servis s.r.o., 145, 941 05 Černík

Obec Černík

2. 7. 2021

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

14/2021

5 000,00 EUR

Černík Servis s.r.o., 145, 941 05 Černík

Obec Černík

16. 6. 2021

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

13/2021

579,60 EUR

SHR Ing. Miroslav Kanás

Obec Černík

10. 6. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb č. 17/05/2021

12/2021

Neuvedené

Firecontrol safety s.r.o., Špačinská cesta 91, 917 01 Trnava

Obec Černík

18. 5. 2021

Zmluva o umiestnení psov do útulku

11/2021

35,00 EUR

Občianske združenie čiernouško, Gúgska cesta 133, 940 01 Nové Zámky

Obec Černík

10. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

10/2021

Neuvedené

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Černík

6. 5. 2021

Zmluva o prevádzkovaní Zberného dvora v obci Černík

9/2021

1 750,00 EUR

Černík Servis s.r.o., 145, 941 05 Černík

Obec Černík

3. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Černík v roku 2021

8/2021

12 000,00 EUR

1. FC Černík

Obec Černík

27. 4. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112224

8/2021

Neuvedené

Energie2, Lazaretská 3a, 810 00 Bratislava

Obec Černík

12. 4. 2021

Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U2303/2019

7/2021

Neuvedené

MADE spol.s.r.o., 97401 Banská Bystrica

Obec Černík

26. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb Z_21_0095

6/2021

900,00 EUR

DATALAN, a.s., Krasovského 14, 810 00 Bratislava

Obec Černík

26. 3. 2021

Licenčná zmluva

5/2021

635,86 EUR

DATALAN, a.s., Krasovského 14, 810 00 Bratislava

Obec Černík

10. 3. 2021

Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb

4/2021

35,00 EUR

KB Protect, Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

Obec Černík

23. 2. 2021

Zmluvy o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

3/2021

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Černík

12. 2. 2021

Zmluva o spolupráci

2/2021

5 EUR za každé jedno vykonané vyšetrenie

ZaMED Komárno, s.r.o.

Obec Černík

11. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb č.2 /2020/BRKO

1/2021

13,00 EUR

Brantner Nové Zámky, 94064 Nové Zámky

Obec Černík

31. 12. 2020

Dohoda o ukončení členstva v Združení obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi

43/2020

Neuvedené

Združenie obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnymi odpadmi

Obec Černík

31. 12. 2020

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

42/2020

Neuvedené

Obec Palárikovo

Obec Černík

23. 12. 2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

41/2020

15 000,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Černík

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 151-175 z 511

Transparentná obec

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze