Obec Černík
Černík

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 10. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 5100001877

45/2023

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Černík

21. 9. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o prevádzkovaní Zberného dvora v obci Černík

44/2023

175,00 EUR

Černík Servis s.r.o., 145, 941 05 Černík

Obec Černík

18. 9. 2023

Kúpna zmluva

43/2023

460,00 EUR

Peter Ilko

Obec Černík

16. 8. 2023

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie v obci Černík

42/2023

Neuvedené

RVS GROUP SLOVENSKO a.s.

Obec Černík

15. 8. 2023

Zmluva č. 7/2023

41/2023

Neuvedené

Brantner Nové Zámky

Obec Černík

7. 8. 2023

Hrobová zmluva

40/2023

20,00 EUR

Anna Vráblová

Obec Černík

7. 8. 2023

Zmluva o zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody na čistiarni odpadových vôd

39/2023

20,00 EUR

Regionálna vodárenská s.r.o.

Obec Černík

26. 7. 2023

Dohoda o skončení zmluvy o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

38/2023

Neuvedené

PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.

Obec Černík

26. 7. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.5.2023

37/2023

Neuvedené

AB-STAV,s.r.o., 157, 95107 Malý Cetín

Obec Černík

26. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - IROP-CLLD-Q765-512-010-003

36/2023

36 477,40 EUR

CEDRON - NITRAVA

Obec Černík

18. 7. 2023

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadom z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

35/2023

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Černík

14. 7. 2023

Zmluva o prenájme v sociálnom zariadení

34/2023

Neuvedené

DANMAR PLUS, s.r.o.

Obec Černík

7. 7. 2023

Zmluva č. 1094/2023 KULT a CR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

33/2023

500,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Černík

4. 7. 2023

Kúpna zmluva č. 3

32/2023

17 880,00 EUR

KRAJSPOL SK, s.r.o.

Obec Černík

4. 7. 2023

Kúpna zmluva č. 2

31/2023

20 460,00 EUR

COMATIC s.r.o.

Obec Černík

4. 7. 2023

Kúpna zmluva č. 23/ZUF/009

30/2023

164 904,00 EUR

Buona s.r.o.

Obec Černík

29. 6. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2023 zo dňa 23.03.2023

29/2023

578 713,72 EUR

AB-STAV,s.r.o., 157, 95107 Malý Cetín

Obec Černík

16. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Černík v roku 2023

28/2023

800,00 EUR

Poľovnícke združenie Černík

Obec Černík

16. 6. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112224

27/2026

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Černík

12. 6. 2023

Príkazná zmluva č. 17 VO//EL-KSVO

26/2023

300,00 EUR

Komunal-Servis, s.r.o., Hlavná 3, 080 01 Prešov

Obec Černík

12. 6. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

25/2023

1 350,00 EUR

Ing. Dagmar Horáková

Obec Černík

1. 6. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

24/2023

100,00 EUR

RS HealthConsulting s.r.o.

Obec Černík

31. 5. 2023

Dohoda č. 23/17/054/440

23/2023

68,46 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Černík

31. 5. 2023

Dodatok č. 1

22/2023

Neuvedené

Obec Mojzesovo, Obec Komjatice, Obec Veľký Kýr, Obec Vinodol

Obec Černík

31. 5. 2023

Písomné vyhlásenie vkladateľa o vložení nepeňažného vkladu do majetku právnickej osoby

21/2023

Neuvedené

Obec Mojzesovo, Obec Komjatice, Obec Veľký Kýr, Obec Vinodol

Obec Černík

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 456

Transparentná obec

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby 2022

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

RECobal

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze