Obec Černík
Černík

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24. 6. 2024

Kúpna zmluva

41/2024

450,00 EUR

Silvia Mihalovičová

Obec Černík

18. 6. 2024

Zmluva o dodávke plynu

40/2024

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Černík

17. 6. 2024

Zmluva č. 886/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK

39/2024

5 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Černík

29. 5. 2024

Dohoda č. 24/17/54X/9 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie u zamestnávateľa v rámci projektu " Právo na prvé zamestnanie"

38/2024

7 267,86 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Černík

28. 5. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Černík v roku 2024

37/2024

3 200,00 EUR

OZ Beťári

Obec Černík

20. 5. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.03.2024

36/2024

Neuvedené

DIMI max, s.r.o.

Obec Černík

13. 5. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

35/2024

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Černík

22. 4. 2024

Zmluva o úvere č. 51/003/24

34/2024

20 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Černík

22. 4. 2024

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

33/2024

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Černík

22. 4. 2024

Zmluva o bežnom účte

32/2024

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Černík

22. 4. 2024

Zmluva o bežnom účte

31/2024

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Černík

22. 4. 2024

Zmluva o bežnom účte

30/2024

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Černík

5. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Černík v roku 2024

29/2024

14 500,00 EUR

1. FC Černík

Obec Černík

3. 4. 2024

Kúpna zmluva

28/2024

690,00 EUR

Ing. Branislav Hozlár a Mgr. Lívia Hozlárová

Obec Černík

2. 4. 2024

Nájomná zmluva

27/2024

1,00 EUR

VUMZ SK, s.r.o.

Obec Černík

2. 4. 2024

Príkazná zmluva č. 139/VO/01/2024/PL-KS

26/2024

450,00 EUR

Nitrianske regionálne združenie obcí- ZMOS

Obec Černík

27. 3. 2024

Zmluva o spolupráci a poskytnutí komplexného poradenstva

25/2024

170,00 EUR

Projekty Európskych Spoločenstiev, s.r.o.

Obec Černík

25. 3. 2024

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom v obci Černík

24/2026

200,00 EUR

Erik Péli

Obec Černík

22. 3. 2024

Kúpna zmluva č. 2024-RZM-063-00002

23/2024

Neuvedené

ŽP EKO QELET a.s.

Obec Černík

22. 3. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

22/2023

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Černík

20. 3. 2024

Zmluva o dielo

21/2024

172 985,40 EUR

DIMI max, s.r.o.

Obec Černík

12. 3. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 230650 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

20/2024

201 368,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Černík

11. 3. 2024

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

19/2024

Neuvedené

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Obec Černík

29. 2. 2024

Zmluva o voľnom prístupe na pozemok za účelom osadenia kamerového systému č. 5/2024

18/2024

Neuvedené

Ing. Ingrid Lubinová

Obec Černík

29. 2. 2024

Zmluva o bezplatnom užívaní pozemku č. 6/2024

17/2024

Neuvedené

Ľubomír Mihalovič

Obec Černík

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 516

Transparentná obec

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze