Obec Černík
Černík

Spoznávame prírodu

Spoznávame prírodu

Oznamujeme občanom, že sa dočasne zastavuje zber téglikov od jogurtov, ramy, masla, zmesných plastov - plastových hračiek, vaničiek, vedierok.
Zberová spoločnosť, ktorá nám separovaný odpad zberá už dlhodobo nemá v prevádzke žiadnu recyklačnú prevádzku na spracovanie tohoto druhu materiálu. Skladové kapacity im už nedovoľujú ďalej materiál odkladať.
Zatiaľ ich môžete odkladať doma, pokiaľ to Vaše skladovacie kapacity dovoľujú, prípadne materiál vhadzujte do nádob na komunálny odpad. Ak niektorá z recyklačných prevádzok obnoví výrobu, v zbere tohto druhu odpadu sa bude pokračovať.
Ostatné zložky sa zberajú riadne podľa harmonogramu.

Ďakujeme za pochopenie!

Dátum vloženia: 9. 7. 2015 14:08
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 7. 2015 15:01
aplikace v obraze