Obec Černík
Černík

Prof. MUDr. Július Buranský, Dr.Sc

Prof. MUDr. Július Buranský, Dr.Sc

Narodil sa v roku 1930 v Černíku a tu i vyrastal. Základnú školu tiež ukončil v rodnej obci. V roku 1941 sa zapísal na Gymnázium v Šuranoch. Maturoval po II. svetovej vojne na Gymnáziu v Nových Zámkoch v roku 1949. Štúdiá absolvoval za veľmi ťažkých sociálnych podmienok. Po úspešnom ukončení gymnázia začína študovať na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1957 - 1959 absolvoval vojenskú službu vo funkcii hlavného lekára útvaru. Ako ambiciózny mladý lekár prichádza v roku 1966 pracovať ako vedúci Ústavu mikrobiológie a imunológie na pobočku Lekárskej fakulty UK do Martina.
Jeho odborný rast je obdivuhodný:
- kandidát vied v r. 1966, Karlova univerzita Praha
- docent v r. 1968, LFUK Bratislava
- profesor v r. 1988, pre odbor mikrobiológie
O jeho vysokej odbornej profesionalite svedčí i bohatá publikačná činnosť (140 prác), bol spoluriešiteľom 14 vedecko-výskumných úloh a spoluautorom 3 vysokoškolských skrípt a celoštátnej učebnice. Vo vedeckej činnosti bol veľmi aktívny. Organizoval a aktívne sa zúčastňoval na medzinárodných kongresoch a sympóziách ako v Československu, tak aj v zahraničí. Ako profesor vychoval niekoľko kandidátov vied. V roku 1980 mu bola udelená cena Spolku lekárov za najlepšiu prednášku. Jeho životným cieľom bolo vybudovať školu pracovníkov pedagógov, ktorá by sa venovala cielene a na modernej úrovni mikrobiologickej a imunologickej problematike ochorení dýchacieho ústrojenstva a to tak v teoretickej ako i v klinickej rovine.

Dátum vloženia: 2. 3. 2014 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 3. 2021 10:06
Autor: Super Admin

Obec

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby 2022

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

RECobal

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze