Obec Černík
Černík

Prebieha úprava webových stránok.

Aktuality z obce

Zobrazeno 1-30 z 168

Zmena otváracej doby na zbernom dvore

Dátum: 30. 11. 2020

Zmena otváracej doby na zbernom dvore

Voľný pohyb psov po obci 1

Voľný pohyb psov po obci

Dátum: 30. 11. 2020

Voľný pohyb psov po obci

Výzva od Západoslovenskej distribučnej spoločnosti

Dátum: 24. 11. 2020

Výzva od Západoslovenskej distribučnej spoločnosti na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení .

Zberný dvor

Dátum: 12. 11. 2020

Zberný dvor

Oznam

Dátum: 12. 11. 2020

Oznam

Oznam pre návštevníkov cintorína

Dátum: 12. 11. 2020

Oznam pre návštevníkov cintorína

Farské oznamy na 32. nedeľu v období cez rok

Dátum: 11. 11. 2020

Farské oznamy na 32. nedeľu v období cez rok

Výzva pre fotografov

Dátum: 9. 11. 2020

Výzva pre fotografov

Vyhodnotenie ankety obecná bytovka

Dátum: 3. 11. 2020

Vyhodnotenie ankety obecná bytovka

Oznam

Dátum: 27. 10. 2020

Oznam

Rekonštrukcia obecných chodníkov

Dátum: 26. 10. 2020

Informujeme občanov, že od pondelka 26.10.2020 bude prebiehať v obci Černík rekonštrukcia chodníkov od čísla domu 173 po číslo 198, (čo je od posiľňovne po zrkadlo na beťári), ďalej od čísla 240 po číslo domu 264 (čo je od zrkadla na beťári po vjazd do Černíka v smere z Nitry) . Prosíme občanov, aby v priebehu celého tohto týždňa v dotknutej lokalite neparkovali svoje vozidlá na chodníkoch z dôvodu ich rekonštrukcie.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky

Dátum: 14. 10. 2020

.

Oznam

Dátum: 5. 10. 2020

Žiadame občanov, ktorí stále nerešpektujú a hádžu do kanalizácie vlhčené obrúsky, handry, rôzne obaly a lejú olej, aby od tohto ľahkomyselného a nerozumného správania upustili. Práve kvôli tomu, že niektorí z nás sa správajú ľahkomyseľne a robia si z kanalizácie smetný kôš, stálo včera jednu rodinu v Černíku to, že ich pivnica bola vytopená kanalizačnými splaškami. Napriek tomu, že táto rodina sa správa zodpovedne, ale niekto iný si robí z kanalizácie smetiak spôsobili to, že čerpadlo na výtlaku do čističky sa upchalo práve takouto handrou a vlhčenými obrúskami. Takýto nezodpovedný prístup niektorých občanov môže spôsobiť vytopenie ktorejkoľvek domácnosti v Černíku, ktorá je pripojená na kanalizáciu. Preto opätovne vyzývame, aby sa občania chovali zodpovedne a nevhadzovali do kanalizácie vlhčené obrúsky, handry, rôzne obaly a oleje vo svojom vlastnom záujme, ale aj v záujme ostatných spoluobčanov Černíka. Tieto veci jednoducho do kanalizácie nepatria. V prípade ak sa odhalí vinník alebo vinníci, budú musieť niesť náklady v plnej výške na odstraňovanie škôd, ktoré vznikajú v dôsledku ich ľahostajného prístupu.

Oznam pre veriacich

Dátum: 5. 10. 2020

Rímskokatolícky farský úrad Komjatice oznamuje, že vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz (oslobodenie) od fyzickej účasti na svätých omšiach v nedeľu a prikázané sviatky. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.
V našej farnosti sväté omše a možnosť pristupovania k sviatostiam budú pokračovať vo svojom riadnom poriadku dodržujúc i naďalej prísne hygienické opatrenia proti COVID-19. V nedeľu v rámci farských oznamov upresníme potrebné zmeny reagujúce na vzniknutú situáciu núdzového stavu, ktorý bol od 1. októbra 2020 vyhlásený.
Prosíme, rešpektujte Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadenú hranicu 50 osôb, ktoré môžu byť prítomné na sláveniach v kostole vrátane asistencie.
Máme nádej, že vzájomnou ohľaduplnosťou a pokojom dokážeme zvládnuť aj túto skúšku na naše duchovné obohatenie a posilnenie.

Obecná akcia venovaná dôchodcom

Dátum: 1. 10. 2020

Oznamujeme Vám, že obecná akcia venovaná dôchodcom, ktorá sa mala konať 10.10.2020 sa kvôli aktuálnej situácii s ochorením COVID-19 konať nebude.

Oznam od spoločnosti Arriva Nové Zámky

Dátum: 1. 10. 2020

Spoločnosť Arriva Nové Zámky Vám oznamuje, že môžete podávať námety, pripomienky a návrhy na úpravu autobusových cestovných poriadkov na obecnom úrade v Černíku osobne, telefonicky na tel. č.: 035/6578 105 alebo mailom od 5.10. do 15.10.2020.

Oznam

Dátum: 1. 10. 2020

Oznamujeme Vám, že obecný úrad v Černíku bude z preventívnych dôvodov zatvorený 1. a 2.10.2020, t.j. štvrtok a piatok. Otvorené bude v pondelok 5.10.2020.

Zisťovanie predbežného záujmu občanov obce Černík, či okolitých miest a obcí o nájomné bývanie - anketa 1

Zisťovanie predbežného záujmu občanov obce Černík, či okolitých miest a obcí o nájomné bývanie - anketa

Dátum: 30. 9. 2020

-

Zákaz spaľovania odpadov

Dátum: 23. 9. 2020

Z dôvodu zvýšeného množstva sťažností na pálenie a s tým súvisiaci vznik nepríjemného dymu žiadame občanov, aby drevnú hmotu a bio odpad nespaľovali, ale ju odviezli na miesto na to určené, konkrétne zberný dvor oproti bývalému družstvu. Zakázané je spaľovanie plastov. Pri spaľovaní plastov sa do ovzdušia uvoľňuje veľké množstvo nebezpečných a jedovatých látok. Plasty treba riadne vyseparovať. Zberná spoločnosť Palárikovo mnohé z plastov z domácností stále odoberá. Bližšie informácie ako lepšie separovať plasty alebo aj iný odpad nájdete na našej obecnej stránke, alebo priamo u pracovníčok na Obecnom úrade. Vážme si životné prostredie a chráňme si čistý vzduch v našej obci.

Zoznam hrobov bez nájomnej zmluvy

Dátum: 23. 9. 2020

Zoznam hrobov bez nájomnej zmluvy

Oznam

Dátum: 7. 9. 2020

Lístky na smetné nádoby zakúpené v roku 2020, sú v platnosti len do konca roka, teda do 31.12.2020. Nie je ich možné uplatniť budúci rok.

Zberný dvor

Dátum: 3. 9. 2020

Zberný dvor bude otvorený každú stredu od 15:00 - 17:30 a v sobotu od 9:00 do 12:00.
Zoznam komodít, ktoré možno odovzdať na zberný dvor je uvedený v priloženom zozname.

Prevádzkový poriadok Zberného dvora v Černíku

Dátum: 28. 8. 2020

Prevádzkový poriadok Zberného dvora v Černíku

Výzvy na odborných hodnotiteľov v rámci MAS CEDRON - NITRAVA

Dátum: 24. 8. 2020

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA zverejnila na svojom webovom sídle: www.cedronnitrava.sk výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenia 7.2 a 7.5. Bližšie informácie nájdete na: https://www.cedronnitrava.sk/leader-prv.html.

Pes

Oznam

Dátum: 10. 7. 2020

Po našej obci sa zvýšil výskyt voľne sa pohybujúcich psov, preto žiadame občanov aby si svojich psov riadne zabezpečili a zamedzili ich voľnému pohybu z toho dôvodu, aby nedošlo k napadnutiu osôb práve takto voľne sa pohybujúcimi psami. Voľne pohybujúci psi sú vnímaní ako hrozba a môžu byť odchytení privolanými pracovníkmi zvieracích útulkov.

Oznam pre návštevníkov cintorína 1

Oznam pre návštevníkov cintorína

Dátum: 10. 7. 2020

Prosíme občanov, aby do pristavených kontajnerov vhadzovali odpad z cintorína riadne vyseparovaný. Do kontajnera označeného zelenou tabuľou BIO ODPAD – živé kvety, sa vhadzujú len rastlinné zvyšky kvetov bez polystyrénového podkladu. Do kontajnera označeného žltou tabuľou Umelo-hmotný ODPAD sa vhadzujú umelé kvety, umelé vence, umelé kahany.
Do kontajnerov na cintoríne patrí len odpad z cintorína, v žiadnom prípade do týchto kontajnerov nepatrí odpad z domácností alebo stavebný odpad, ktorý sa v kontajneroch častokrát objavuje. Sklené kahany očistené od umelohmotných súčastí je možné vhadzovať do zelenej kuka nádoby, ktorá je pristavená vedľa týchto kontajnerov. Správnym separovaním nám veľmi pomôžete v likvidácii tohto odpadu z nášho cintorína a zlepšíte hospodárenie s odpadom.
Za dodržiavanie týchto opatrení Vám vopred ďakujeme.


výsadba 1

Kvetinová výsadba pred obecným úradom

Dátum: 9. 7. 2020

V uplynulých dňoch sa realizovala výsadba pred obecným úradom. Ako sa nám podarila môžete zhodnotiť sami.

Štiepané drevo

Dátum: 30. 6. 2020

Ponuka štiepaného dreva

Oznam

Dátum: 24. 6. 2020

Oznamujeme, že obecný fekál je momentálne mimo prevádzky a dočasne ho zastupujú fekalisti z Mojzesova, tel. č. 0905 806 709 alebo z Radavy, tel. č. 0918 568 586.

Biologický odpad

Dátum: 16. 6. 2020

Až do odvolania platí zákaz vyvážania biologického odpadu do areálu oproti bývalého družstva.

Zobrazeno 1-30 z 168

Obec

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

COVID-19

COVID-19

 DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

  

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 314
TÝŽDEŇ: 680
CELKOM: 780171

Triedenie odpadu

RECobal

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9
2
10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Materská škola

MŠ

cestovné poriadky

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze