DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

  

 

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 642
TÝŽDEŇ: 2634
CELKOM: 541056

Triedenie odpadu

Navigácia

Obsah

Charakteristika MŠ

MŠ je od 3.9.2018 dvojtriedna s celodennou starostlivosťou.

Vyučovací jazyk je slovenský jazyk.
Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3 - 6 rokov a deťom
s odloženou školskou dochádzkou.

Počet zaradených detí v školskom roku 2018 -  2019  je 41.
Zriaďovateľom a prevádzkovateľom je obec Černík.

Prevádzka MŠ: od 6.45 – 16.00.hod.

Poplatky v MŠ:
Čiastočná úhrada neinvestičných nákladov tzv. „školné“ - 8€ mesačne.
strava celodenná:    1,12 €
z toho desiata:         0,26€
obed:                        0,64€
olovrant:                   0,22€