DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

  

 

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 238
TÝŽDEŇ: 878
CELKOM: 580966

Triedenie odpadu

Navigácia

Obsah

Charakteristika MŠ

MŠ je od 1.9.2017 dvojtriedna s celodennou starostlivosťou.

Vyučovací jazyk je slovenský jazyk.
Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3 - 6 rokov a deťom
s odloženou školskou dochádzkou.

Počet zaradených detí v školskom roku 2019 -  2020  je 46.
Zriaďovateľom a prevádzkovateľom je obec Černík.

Prevádzka MŠ: od 6.45 – 16.00.hod.

Poplatky v MŠ:
Čiastočná úhrada neinvestičných nákladov tzv. „školné“ - 8€ mesačne.
strava celodenná:    1,45 €
z toho desiata:         0,36€
obed:                          0,85€
olovrant:                    0,24€